OM OSS

Swedish Net erbjuder tjänster och entreprenader för samhällsviktiga anläggningar och funktioner vilka till följd av sin hotbild har högt ställda krav på säkerhet och teknik. I 20 år har vi levererat lösningar till myndigheter, skyddsobjekt och annan kritisk infrastruktur. Alla våra kunder behöver särskild kännedom vad gäller anläggningssäkerhet på grund av till exempel terrorism och andra antagonistiska hot samt kännedom avseende driftsäkerhet med hänsyn till deras ansvar för drift av kritiska funktioner.

Företaget grundades år 1998. Vårt huvudkontor är beläget i Sveriges logistiska centrum, Hallsberg. Under 2017 öppnade vi även ett lokalkontor i Stockholm. Swedish Nets lokaler är säkerhetsklassade och vi har ett tekniklaboratorium samt en verkstad för specialtillverkning av apparatskåp. Vi har i dagsläget över 25 erfarna konsulter inom säkerhetsrådgivning, projektering och konstruktion, systemdesign, projektledning, installation och driftsättning samt service och underhåll. All vår personal är säkerhetskontrollerad.

Tillsammans levererar vi teknik och säkerhet som konsultlösningar och entreprenader för anläggningar och funktioner med stor betydelse för vårt samhälle.

Swedish Net ingår i en koncern inriktad på säkerhet, flyg och försvar. I koncernen finns även:

Swedish Net MX som säljer säkerhetsprodukter- och system på den mexikanska marknaden.

Disarmament Solutions som utvecklar helhetskoncept för säker och miljöriktig avveckling av konventionella vapen och ammunition ihop med andra svenska företag med inriktning mot en global marknad.

Koncernen fortsätter expandera på den svenska marknaden och är i gång med sin internationella etablering.