NYHETER

190624 FLYGPLATSER FILIAL NORGE

Swedish Net expanderar inom flygplatssegmentet och startar filial i Norge för att leverera totalentreprenader för airside.

190618 KONSULTRAMAVTAL KAMMARKOLLEGIET

Swedish Net har blivit rangordnad nummer 1 i ett konsultramavtal med Kammarkollegiet på området för säkerhetssystem. Avtalet omfattar utförande av riskanalys, projektering och besiktning hos organisationer anknutna till statens inköpscentral.

190318 ENTREPRENAD ÖREBRO FLYGPLATS

Swedish Net har vunnit upphandling för byte av konstantströmsregulatorer (CCR:er) på Örebro flygplats.

190315 ENTREPRENAD LYCKSELE FLYGPLATS

Swedish Net har vunnit upphandling för byte av kurssändare (Localizer) på flygplatsen i Lycksele.

190301 ENTREPRENAD SCANDINAVIAN MOUNTAINS AIRPORT

Vårt arbete på flygplatsen i Sälen fortsätter, 70 procent av entreprenaden är färdigställd. Swedish Net har funktionsansvar för flygplatsens ban- och inflygningsljus samt kraft- och reservkraftsystem. Vår entreprenad ska vara redo för besiktning i slutet av augusti.

190228 ENTREPRENAD FLYGPLATSEN I SVEG

Swedish Net har installerat ny glidbanesändare (GP) och utrustning för avståndsmätning (DME) på flygplatsen i Sveg.

190114 KONSULTTJÄNSTER SÄKERHETSPROJEKTERING OCH DETALJKONSTRUKTION

I början av 2019 har vi ett fortsatt stort inflöde på uppdrag inom säkerhetsprojektering och detaljkonstruktion åt statliga och privata aktörer.

181205 ENTREPRENAD RONNEBYS CIVILA/MILITÄRA FLYGPLATS

Ronnebys flygplats har fått nya inflygningsmaster och utrustning för ILS. Swedish Net vann upphandlingen från FMV tidigare i år och entreprenaden är nu genomförd.

181022 KONSULTTJÄNSTER PROJEKTLEDNINGSUPPDRAG

Swedish Net innehar flera projektledningsuppdrag som pågår under hela hösten. Samtliga uppdrag innebär arbete på anläggningar med högt ställda krav på säkerhet.