NYHETER

190318 ENTREPRENAD ÖREBRO FLYGPLATS

Swedish Net har vunnit upphandling för byte av konstantströmsregulatorer (CCR:er) på Örebro flygplats.

190315 ENTREPRENAD LYCKSELE FLYGPLATS

Swedish Net har vunnit upphandling för byte av kurssändare (Localizer) på flygplatsen i Lycksele.

190301 ENTREPRENAD SCANDINAVIAN MOUNTAINS AIRPORT

Vårt arbete på flygplatsen i Sälen fortsätter, 70 procent av entreprenaden är färdigställd. Swedish Net har funktionsansvar för flygplatsens ban- och inflygningsljus samt kraft- och reservkraftsystem. Vår entreprenad ska vara redo för besiktning i slutet av augusti.

190228 ENTREPRENAD FLYGPLATSEN I SVEG

Swedish Net har installerat ny glidbanesändare (GP) och utrustning för avståndsmätning (DME) på flygplatsen i Sveg.

190114 KONSULTTJÄNSTER SÄKERHETSPROJEKTERING OCH DETALJKONSTRUKTION

I början av 2019 har vi ett fortsatt stort inflöde på uppdrag inom säkerhetsprojektering och detaljkonstruktion åt statliga och privata aktörer.

181205 ENTREPRENAD RONNEBYS CIVILA/MILITÄRA FLYGPLATS

Ronnebys flygplats har fått nya inflygningsmaster och utrustning för ILS. Swedish Net vann upphandlingen från FMV tidigare i år och entreprenaden är nu genomförd.

181022 KONSULTTJÄNSTER PROJEKTLEDNINGSUPPDRAG

Swedish Net innehar flera projektledningsuppdrag som pågår under hela hösten. Samtliga uppdrag innebär arbete på anläggningar med högt ställda krav på säkerhet.