Säkerhetshöjande åtgärder på kärnkraftverk

KÄRNKRAFTVERK

VAD VI GÖR

Swedish Net levererar entreprenader inom säkerhetshöjande åtgärder med fokus på fysiskt och tekniskt skydd för kärnkraftsrelaterad verksamhet. Vi kan leverera systemdesign, konstruktion, markarbeten, byggnation och installation som en styrd funktionsentreprenad i samverkan med kärnkraftverkets egen organisation.

CASE

Swedish Net byggde som totalentreprenör, tillsammans med Forsmarks Kraftgrupp och ett flertal underentreprenörer, en fordonskontroll vid Forsmarks kärnkraftverk. Fordonskontrollen består av en sexfilig, 350 m lång, kontrollstation med refuger som delar av filerna, samt bommar för respektive körfält. Det byggdes även hus för väktare, personalbod och teknikbod.

Projektet började med en behovsanalys, systemdesign, budget och därefter framtagande av bygghandlingar. När utförandefasen började ingick allt från markarbeten till byggnader. Fordonskontrollen utgörs också av flertalet tekniska system som avbrottsfri kraft, larmsystem och radiokommunikation. Det finns även fasta och trådlösa styrsystem för bommar och grindar.

Liknande entreprenad har utförts på Oskarshamns Kärnkraftverk.