AGL, ILS OCH AVBROTTSFRI KRAFT
FÖR CIVILA OCH MILITÄRA FLYGPLATSER

FLYGPLATSER

VAD VI GÖR

Swedish Net utför totalentreprenader för airside som inkluderar flygplatsljus (AGL), instrumentlandningssystem (ILS), väderstation (AWOS) och kraftförsörjningssystem med reservkraft och avbrottsfri kraft. Vi levererar till militära och civila flygplatser enligt internationella standarder i Sverige och internationellt.

CASE

Scandinavian Mountains Airport i Sälen är den första flygplatsen för reguljär trafik som byggs i Sverige på över 19 år. Flygplatsen byggs där den tidigare Sälens flygplats låg, på Mobergskölen i Sälenfjällen på gränsen till Norge. Flygplatsen ska uppfylla inflygningskategori III, samma kategori som bland annat landingsbanor på Arlanda har. I december 2019 beräknas de första nationella och internationella flygplanen kunna landa på Scandinavian Mountains Airport, en av Europas modernaste flygplatser.

Swedish Net har en stor del i uppförandet av Scandinavian Mountains Airport genom sitt funktionsansvar för ban- och inflygningsljus, kraft- och reservkraftsystem samt infrastruktur för kraft och kommunikation. Projektet är igång och bland annat ska cirka 12 mil kabel förläggas och 1250 ljusarmaturer placeras ut. I augusti 2019 ska våra delar av projektet vara redo för besiktning.