TILLFÖRLITLIGA ELKRAFTFÖRSÖRJNINGSSYSTEM
FÖR KRITISK INFRASTRUKTUR

ELKRAFTFÖRSÖRJNING

VAD VI GÖR

Swedish Net designar kompletta lösningar för elkraftförsörjning. Vi levererar system med kraft, reservkraft och avbrottsfri kraft tillsammans med tillhörande säkra byggnader och områdesskydd.

CASE

Swedish Net är ansvarig för leveransen av ett komplett kraftförsörjningssystem till Scandinavian Mountains Airport. En ställverksbyggnad på 200 kvadratmeter försörjer hela airside med kraft, reservkraft och avbrottsfri kraft inklusive teknikrum. En annan byggnad på 100 kvadratmeter försörjer flygplatsens terminalbyggnad och övriga ytor med kraft och reservkraft.

Båda byggnaderna levereras nyckelfärdiga med samtliga funktioner färdiginstallerade.