ENTREPRENADER FÖR KÄRNKRAFTVERK, FÖRSVAR, FLYGPLATSER OCH ANNAN KRITISK INFRASTRUKTUR